GODZINY PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ
DLA UCZNI紟 SZKOΧ PODSTAWOWEJ

 

7:30 11.30

 

REGULAMIN WYPO玆CZANIA BEZPxTNYCH PODR犴ZNIK紟 / MATERIA紟 EDUKACYJNYCH SΣ砲CYCH DO REALIZACJI PROGRAM紟 NAUCZANIA w Zespole Szk馧 im. Adama im. Adama Mickiewicza w Bia這brzegach

 

REGULAMIN BIBLIOTEKI ZESPOΣ SZK茛 IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAΜBRZEGACH

 

 

K鉍ik nowoci bibliotecznych

 

marzec 2019,

 

 

8 15 2017 r. Tydzie bibliotek
Film poklatkowy pt.: "Tajemnice naszej biblioteki"