W dniu 25 czerwca 2017 r. w bibliotece szkolnej odbyło się spotkanie autorskie z panem Józefem Rzepką – nauczycielem, autorem książek promujących naszą gminę i powiat łańcucki. Pisarz opowiedział historię naszej wsi, zapoznał młodzież z dawnymi zwyczajami, gwarą białobrzeską, a także opowiedział o inspiracjach twórczych oraz promował najnowsze książki „Minął wiek… Jubileusz Koła Gospodyń Wiejskich w Białobrzegach” oraz „120 lat Ochotniczej Straży Pożarnej”, których jest redaktorem.

 

Pracując jako nauczyciel w bibliotece szkolnej założył w 1997 r.  wystawę pt: „SKĄD NASZ RÓD"  gromadzącą sprzęt gospodarstw domowych, dokumenty, monety, zegary itp. W sumie zgromadzono ok. 240 eksponatów. W czasie spotkania odpowiadał również na liczne pytania uczestników związanych z wystawą, a także z jego twórczością – „Skąd nasz ród - kolebka Białobrzeg”, „Cmentarz Białobrzeski”, „Słownik biograficzny powiatu łańcuckiego”. Prezentował również: Sztandar powiatu łańcuckiego, Sztandar Zespołu Szkół im. Adama Mickiewicza w Białobrzegach, Herb gminy Białobrzegi, logo Centrum Medycznego w Łańcucie, których jest autorem.

 

W spotkaniu uczestniczyli uczniowie klas piątych. Była to niezwykła lekcja o regionalizmie.