SZKOLNY KONKURS LITERACKO – PLASTYCZNY

DLA UCZNIÓW KLAS 4 – 6

ZESPOŁU SZKÓŁ IM. ADAMA MICKIEWICZA W BIAŁOBRZEGACH

 

Pocztówka do Pana Mickiewicza

 

 

Cele konkursu:

 

- popularyzację wiedzy o życiu i twórczości Adama Mickiewicza,

- odkrywanie i promocję dziedzictwa pisarza,

- rozwijanie kultury czytelniczej,

- inspirowanie uczniów do pracy twórczej,

- rozwijanie zdolności plastycznych i literackich.

 

 

Zasady uczestnictwa:

 

- każdy uczestnik konkursu wykonuje własnoręcznie – z poszanowaniem prawa autorskiego  pocztówkę inspirowaną życiem bądź twórczością Adama Mickiewicza,

 

- pocztówkę należy wykonać na papierze typu brystol/ karton,

 

- pocztówka może być wykonana dowolną techniką plastyczną,

 

- format pracy – A6 (105 mm x 148 mm),

 

- pocztówka musi zawierać w części korespondencyjnej wypisanego adresata oraz nadawcę, a także krótką informację, którą wykonawca pocztówki chciałby przekazać Adamowi Mickiewiczowi (np. pozdrowienia, pytanie, refleksję o twórczości…),

 

- pracę należy opatrzyć dopiskiem: Pocztówka do Pana Mickiewicza.

 

Pocztówki należy składać w bibliotece szkolnej do 9.12.2016 r.

 

Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w dniach poprzedzających obchody Dnia Patrona i będą eksponowane na wystawie pokonkursowej.

 

Dla zwycięzców przewidziane są nagrody rzeczowe, wysokie oceny z języka polskiego i plastyki oraz pamiątkowe dyplomy.

 

Zapraszamy do udziału w konkursie.