Wzorzec osobowy ucznia Zespo逝 Szk馧 w Bia這brzegach opracowany na podstawie Praw i obowi頊k闚 ucznia" oraz Wewn靖rz Szkolnego Systemu Oceniania - zachowanie" i zgodny ze Statutem Szko造


Wychowaniem w Zespole Szk馧 w Bia這brzegach obejmujemy dwie grupy wiekowe: dzieci przedszkolne oraz szkolne


Absolwent przedszkola:


          ma pozytywny obraz samego siebie.

           ma wiadomo w豉snej to窺amoci,

          jest komunikatywny,

          umie wyra瘸 w豉sne opinie,

          jest aktywny i poszukuj鉍ym kreatywnych

          potrafi rozwi頊a problemy,

          rozumie wiat i jego wartoci.

          jest tolerancyjny i otwarty wobec innych,

          aktywnie uczestniczy w 篡ciu rodzinnym i grupie r闚ieniczej-

          dba o swoje zdrowie i bezpiecze雟two,

         jest przygotowany do obowi頊ku szkolnego.


Absolwent szko造 podstawowej


           rozumie, co dzieje si w nim samym w zwi頊ku z tym. 瞠 sie zmienia, doroleje.

          analizuje swoje emocje. spos鏏 mylenia i zachowania,

           potrafi przewidywa w豉sne reakcje i panowa nad nimi,

           rozumie, 瞠 mo瞠 si rozwija i 瞠 mo瞠 mie na to wp造w.

           akceptuje swoje dowiadczenia i samego siebie.

           analizuje swoje mocne i s豉be strony,

           wie. co sprzyja, a co zagra瘸 zdrowiu,

          przestrzega zasad higienicznego trybu 篡cia.

           przestrzega zasad bezpiecze雟twa w s/kole i po za szko章.

          dba o swoje zdrowie i estetyk wygl鉅,

          przestrzega wypracowanych norm kultury osobistej:


1.      na rozpocz璚ie i zako鎍zenie roku szkolnego, uroczystoci szkolne oraz sprawdzian OKE w klasach sz鏀tych. ucze przych鏚/i w stroju apelowym (ch這pcy - bia豉 koszul, spodnie czarne lub granatowe. dziewcz皻a - bia豉 bluzka, czarna lub granatowa sp鏚nica lub spodnie);


2.       na zaj璚ia szkolne, uroczystoci i dyskoteki ucze:

-   nie farbuje w這s闚. ma zadban fryzur,

-   nie maluje paznokci

-   nie stosuje makija簑.

-   nic zak豉da kolczyk闚 (dotyczy ch這pc闚).

-   nie nosi wyzywaj鉍ych ubior闚, zw豉szcza dziewcz皻a - g喚bokich dekolt闚, odkrytych plec闚, ramion i brzucha.


          nie nara瘸 innych na niebezpiecze雟two,

          potrafi wybra zaj璚ia pozalekcyjne, lektur, towarzystwo koleg闚, metod pracy, rodzaj rozrywki, spos鏏 sp璠zania wolnego czasu,

          nazywa, odr騜nia i ocenia postawy po蕨dane i niepo蕨dane,

          potrafi wskaza wzorce osobowe godne naladowania,

          wype軟ia swoje obowi頊ki z przekonaniem o ich zasadnoci.

          post瘼uje zgodnie z wartociami { zachowuje si etycznie ).

          wybiera i odr騜nia to, co dobre, od tego. co jest z貫,

           potrafi wyra瘸 swoje potrzeby, a jednoczenie zachowywa si asertywnie.

           rozumie sens i znaczenie regu post瘼owania, szanuje ustalone regu造,

          potraf] doceni i szanowa prac i powiecenie innych os鏏.

          rozumie i szanuje tradycje rodziny, szko造, regionu i narodu,

          zna miejsca pami璚i narodowej w swojej miejscowoci i w regionie,

          potrafi godnie zachowa si w tych miejscach., a tak瞠 w miejscach kultu religijnego,

          potrafi uczestniczy w pracy zespo這wej,

           respektuje szkolne regulaminy i zasady wsp馧篡cia, dotrzymuje termin闚 i um闚.

           pracuje nad przezwyci篹aniem w豉snych wad i s豉boci,

          dba o rodowisko przyrodnicze.