Koncepcja pracy zespo逝 szk馧


Chcemy, aby nasi uczniowie:


        Rozwijali w sobie dociekliwo poznawcz, ukierunkowan na poszukiwanie prawdy, dobra i pi瘯na wiata.


        Mieli wiadomo 篡ciowej u篡tecznoci, zar闚no poszczeg鏊nych przedmiot闚 szkolnych, jak i ca貫j Edukacji na danym etapie.


        Stawali si coraz bardziej samodzielni w d嘀eniu do dobra w jego wymiarze indywidualnym i spo貫cznym, godz鉍 umiej皻nie d嘀enie do dobra w豉snego z dobrem innych, odpowiedzialno za siebie i za innych, wolno w豉sn z wolnoci innych.


        Poszukiwali, odkrywali i d嘀yli na drodze rzetelnej pracy do osi鉚ni璚ia wielkich cel闚 篡ciowych i wartoci wa積ych dla odnalezienia w豉snego miejsca na wiecie.


        Uczyli si szacunku dla dobra wsp鏊nego jako podstawy 篡cia spo貫cznego oraz przygotowywali si do 篡cia w rodzinie, w spo貫cznoci lokalnej i w pa雟twie w duchu przekazu dziedzictwa kulturowego

i kszta速owania postaw patriotycznych.


        Przygotowywali si do rozpoznawania wartoci moralnych, dokonywania wybor闚 i hierarchizacji wartoci oraz mieli mo磧iwo doskonalenia si.


        Kszta速owali w sobie postaw dialogu, umiej皻no s逝chania innych

i rozumienia ich pogl鉅闚, umieli wsp馧dzia豉 i wsp馧tworzy w szkole wsp鏊not nauczycieli i uczni闚.


        Absolwent naszego przedszkola to dziecko wyposa穎ne w wiedz

i umiej皻noci potrzebne do rozpocz璚ia nauki w szkole. Jest aktywne, sprawne, kreatywne. Charakteryzuje si dojrza這ci spo貫czn

i emocjonaln. Zna swoj warto, potrafi rozwi頊ywa na swoje mo磧iwoci r騜norodne problemy w swoim i cudzym dzia豉niu.