W naszej szkole działa świetlica, do której uczęszczają dzieci klas 1-3. Opiekę nad uczniami sprawują nauczyciele naszej szkoły, a w szczególności p. Katarzyna Rączka, Katarzyna Leś i Gariela Chudzik


ŚWIETLICOWE SPRAWNOŚCI

 

W_ten_zimowy_czas

 

Jesien w świetlicy


„ŚWIETLIK MIESIĄCA”


Dokumenty dotyczące świetlicy szkolnej