Gminny konkurs "Mój dom, moja miejscowość, moja ojczyzna". Dzieci wzięły również udział w konkursie plastycznym zorganizowanym przez Publiczne Przedszkole w Woli Dalszej. Jednym z celów konkursu było kształcenie postaw patriotycznych wśród najmłodszych. Wszystkim autorom

prac życzymy sukcesów.