Przewodnicz鉍a:

 


 

Aleksandra Kie豚


Zast瘼ca przewodnicz鉍ej:

 


 

Hubert Partyka

Skarbnik:

 

 


 

Martyna Kie豚

Sekretarz:

 

 

 

 

Julia Wal